مقاله چیست؟

مقاله چیست

مقاله چیست؟

در ابتدای موضوع نیاز می باشد ، تعاریف مختلفی که از مقاله در متون علمی درج شده است اشاره ای کوتاه شده و با توجه به تعاریف به معرفی هر یک از بخش های مقاله علمی پرداخته شود:

 

  • مقاله یک بخشی یا قسمتی از یک  نوشته است که طبق دانش علمی یک شخص نسبت به یک موضوع خاص که به عنوان نویسنده مقاله مطرح می شود ، نگارش و نوشته می شود.
  • مقاله نوشته و یا یادداشتی است که به تجزیه و تحلیل یک موضوع خاص می پردازد که معمولا این موضوع در عنوان مقاله مطرح می گردد.
  • مقاله یکی از روش ها و یا میتوان گفت ابزاری است که محقق و پژوهشگر می تواند نتایج تحقیقات خود را در قالب آن ارائه دهد و کلیه افراد جامعه و یا افراد گوناگون را از نتایج تحقیقات خود مطلع نماید.

 

هنگام نگارش یک مقاله، محقق و یا پژوهشگر در حال بیان یک مسئله و یا مشکل ای جهت بررسی نقطه نظرات شخصی، آنالیز و تجزیه و تحلیل آن ، نتیجه گیری و تفسیر نتایج حاصل و در نهایت نشان دادن و اثبات مجموعه ای از اطلاعات مبتنی بر حقاق علمی و روش ها می باشد.

مقالات بر اساس محتویات و روش تحقیق و همچنین بر اساس اعتبار می تواند به چندین دسته تقسیم بندی شوند که در ذیل به برخی از انواع مهم آن اشاره شده است:

  • مقالات بر پایه استدلال ( استدلالی)
  • مقالات بر پایه توصیفات ( توصیفی)
  • مقالات بر پایه تحلیل (تحلیلی)
  • مقالات بر پایه اکتشافات ( اکتشافی)
  • مقالات بر پایه تحقیقات دیگر پژوهشگران ( مروری)

نقطه مشترک بین همه انواع مقالات معرفی شده در بالا این می باشد که کلیه مقالات ، هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن این می باشد که یک حقیقت علمی را که از روش های مختلف می تواند اثبات شده باشد برای خواننده مطرح نمایند.

 

هر مقاله علمی متشکل از بخش هایی می باشد که معمولا به آن ساختار مقاله می گویند که در ادامه به معرفی بخش های اصلی هر یک از مقالات با توجه به نوع تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

اجزا و ساختار تشکیل دهنده مقاله علمی


عنوان مقاله

عنوان در مقاله، یکی از بخش های کلیدی مقاله می باشد که می تواند باعث جذب خواننده و یا دفع آن شود. در عنوان مقاله می بایست به طور خلاصه، مضمون اصلي پژوهش و یا تحقیق اشاره شود. عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا و تنها بيانگر متغيرهاي اصلي پژوهش و تحقیق باشد. بهینه ترین تعداد كلمات در عنوان را حداكثر دوازده واژه بيان كرده‏اند اما بعضا شاهد تعداد کلمات بیشتری در مقالات شاهد هستیم که این موضوع می تواند بخاطر گستردگی موضوع تحقیق و استفاده از پارامترهای زیاد در مقاله بوده باشد.

 

نام نویسنده و یا نویسندگان و سازمان وابسته

بعد از عنوان مقاله ، نام نویسنده (مؤلف)  يا  نویسندگان (مؤلفان)  ذکر مي‏شود و در سطر زير آن، نام دانشگاه يا مؤسسه كه هر يك از نویسندگان در آن مشغول به كار و یا پژوهش هستند، مي‏آيد. اگر پژوهش و تحقیق به کمک دو يا چند نفر صورت گرفته باشد و همه آنها به يك دانشگاه يا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه يك‏بار، آن هم به دنبال نام نویسندگان ذكر مي‏شود. اما اگر هر يك از نویسندگان و یا مولفان  به سازمان و یا دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی خاصي وابسته باشند، بايد بعد از نام هر يك از آنان، بلافاصله نام مؤسسه‏اي كه به آن وابسته‏اند، ذكر شد. ترتيب قرار گرفتن نام نویسندگان به دنبال يكديگر، معمولاً متناسب با ميزان مشاركت و سهمیم بودن  آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر ميزان مشاركت همه افراد در اجراي پژوهش يكسان باشد، اسامي آنان به ترتيب حروف الفبا در دنبال هم قرار مي‏گيرد.

 

چكيده

چكيده، بخشی از مقاله می باشد که معمولا پس از عنوان مقاله مورد توجه خواننده قرار می گیرد و هر خواننده قبل از ورود به بدنه اصلی مقاله به خواندن این بخش می پردازد. چکیده مقاله ، خلاصه ای جامع از محتواي يك گزارش تحقیق و  پژوهش است كه همه مراحل و اجراي اصلي پژوهش را در خود دارد. هدف‏ها، پرسش‏ها، روش‏ها، يافته‏ها و نتايج پژوهش، به اختصار، در چكيده مقاله آورده مي‏شود. در چكيده بايد از ذكر هرگونه توضيح اضافي. خودداري شود. مطالب چكيده بايد فقط به صورت گزارش (بدون ارزشيابي و نقد) از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) به صورت فعل ماضي تهيه شود. به هیچ وجه نباید از ارجاع در این بخش استفاده شود و نباید نقل قول از پژوهشگران دیگر و یا از نتایج دیگران در این بخش صحبت شود.

چكيده در حقيقت بخشي كامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته مي‏شود و نبايد پيش از انجام گزارش، پژوهش تهيه شود. طول چكيده براي مقاله، بستگي به روش‏هاي خاص هر مجله دارد و معمولاً بين صد تا ۱۵۰كلمه پيشنهاد شده است.

 

واژگان و یا کلمات كليدي

معمولاً در انتهاي چكيده، واژگان كليدي مقاله بیان می شود. این بخش به خواننده كمك كنند، پس از خواندن چكيده و آشنايي اجمالي با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب کلمات کلیدی مرتبط با موضوع مقاله می تواند به پژوهشگر و یا خواننده ای که در مجلات و یا موتورهای جستجو در رابطه با یک موضوع خاص سرچ می کند دسترسی سریع و راحت تری به مقاله شما داشته باشد. معمولاً با توجه به حجم و محتواي مقاله، پنج تا هفت واژه كليدي در هر مقاله بيان مي‏شود.

 

ساختار مقاله و بدنه اصلی مقاله

پس از نگارش و تهیه عنوان و چکیده و کلمات کلیدی به بخش اصلی مقاله که مراحل و نتایج محقق و پژوهشگر در آن اشاره می شود پرداخته خواهد شد.

 

مقدمه

هر مقاله و یا گزارش علمي با يك مقدمه شروع مي‏شود و آن، که در پژوهش های که منتج از پایان نامه و یا رساله ی دانشگاهی می باشد ، خلاصه‏اي از فصل اول و دوم پايان نامه‏ها و رساله‏هاست كه به طور مختصر به بيان كليات تحقيق و بررسي مختصري از پيشينه آن مي‏پردازد.

در مقدمه مقاله علمی مسئله تحقيق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنيادي و كاربردي به صورت مختصر بيان مي‏گردد و سپس به بررسي سوابق پژوهشي كه به طور مستقيم به موضوع تحقيق مرتبط است، پرداخته مي‏شود. در بخش مقدمه بیشینه ای از تحقیاتی که دیگر پژوهشگران در حوزه مورد نظر فعالیت کرده اند پرداخته می شود و همچنین به صورت اختصار به نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته توسط ایشان اشاره و بعضا با تحقیقات یکدیگر مقایسه نیز می شود. معمولا در این بخش اشاره صورت گرفته بر تحقیقات دیگر پژوهشگران بر اساس سال تحقیق از گذشته تا به حال نوشته می شود. بدین صورت که در ابتدای مقدمه به مقالات در تاریخ های دورتر و در انتهای مقدمه به مقالات روز اشاره می شود.

 

طرح بحث و روش تحقیق

هدف اساسي از بيان روش آن است كه به گونه‏اي دقيق، چگونگي انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تكرار نمايد و همچنين درباره اعتبار نتايج داوري كند؛ بنابراين نویسنده بايد همه مراحل اجرا، از جمله آزمودني‏ها، ابزارهاي پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحليل داده‏ها را بيان كند.

در این بخش به صورت کامل روش جمع آوری اطلاعات و یا نتایج بدست آمده مورد بحث و اشاره قرار می گیرد. در تحقیقات تجربی که مبنی بر آزمایشات آزمایشگاهی می باشد، اسامی تجهیزات مورد استفاده به همراه مشخصات دستگاه ها از نطر دقت و توانایی می بایستی اشاره شود. این بخش بگونه ای می بایستی نوشته شود که برای خواننده هیچ گونه سوالی در رابطه با نحوه چگونگی نتایج حاصله ایجاد نشود.

 

نتايج

در برخی از نوشته ها بخش نتایج را با بخش نتیجه گیری در قالب یک بخش اشاره می نمایند، در صورتی که این اشتباه بزرگی در نگارش مقالات علمی می باشد. .  در مقالات ISI و مقالاتی که دارای رتبه علمی بالایی هستند معمولا نتایج حاصل از تحقیق که معمولا بصورت جدول، نمودار و یا هر یک از ابزارهای دیگر  اشاره می شود در بخشی با عنوان نتایج به خواننده نشان داده می شود.

در این بخش توانایی مولف می بایست در به نمایش گذاشتن مطالب بالا باشد، چرا که حاصل کلیه زحمات و تلاش های خود را قرار است در این بخش به خواننده نشان دهد و هر چه این بخش کامل و نتایج بصورت واضح نشان داده شود ، دید مثبتی بر خواننده خواهد گذاشت.

 

نتیجه گیری

در اين بخش، توصيف كلامی مختصر و مفيدي از آنچه به دست آمده‏است، ارائه مي‏شود. مانند بخش چکیده که شرح مختصری از کلیات مقاله دارد در این بخش نیز شرح مختصری از نتایج حاصله از این پژوهش و در برخی از موارد پیشنهاد در راستای ادامه تحقیقات برای دیگر محققان و خواننده ذکر می شود. در اين قسمت محقق بايد به نتيجه معقول، منطقي و مستدل برسد. نداشتن تعصب و سوگيري غيرمنصفانه در نتيجه‏گيري، ارتباط‏دادن نتايج با مباحث مطرح شده در پيشينه، ارائه راهبردها و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده، مشخص‏كردن نقش نتايج در پيشبرد علوم بنيادي و كاربردي و امثال آن، از جمله مواردي است كه محقق بايد به آنهاتوجه داشته باشد.

 

ارجاعات

اعتبار يك مقاله علمی و  پژوهشي علاوه بر صحت و دقت داده‏ها و نتایج حاصل از آنها، به منابع و مراجعي است كه از اطلاعات آنها در تحقیق استفاده شده است. ارجاعات از موارد مهم ساختار يك مقاله علمي است، به وسيله آن، چگونگي استفاده از انديشه‏هاي ديگران را به خواننده معرفي مي‏نمايد. هر چه در ارجاعات از منابع به روزتر و معتبر تری استفاده شود، اعتبار مقاله نگارش شده بیشتر می شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید