فهرست مطالب:

شرحي بر نحوة عملكرد سيستم ترمز

شرح كلي فرايند مونتاژ

شرح پروسه تزريق روغن ترمز

آشنايي با نحوة عملكرد دستگاه تزريق روغن ترمز و كليدها و تعاريف مربوط به آن

تست های مربوطه

نحوه عيب‌يابي نشتي سيستم پس از اعلام نشتي توسط دستگاه

0/5 ( 0 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.