فهرست مطالب

    

۱- مقدمه      

مقدمه اي بر سيستم كانبان و سنكرون

نيازمنديهاي اجراي طرح

مزاياي حاصل از اجراي طرح کانبان و سنکرون

نتايج حاصل از اجراي طرح کانبان و سنکرون

برنامه هاي آتي

مشكلات اجراي طرح کانبان و سنکرون

 

۲-آشنايي با تعاريف و مفاهيم سنكرون       

تعريف سنكرون

پيش نيازهاي اجراي سنكرون

محاسن اجراي سنكرون

نقاط ضعف سنكرون

انواع سنكرون

كاربرد سنكرون

محاسبات سنكرون

 

۳-تشريح وضعيت سنكرون اقلام مكانيكي  

۴-پروژه هاي مطرح شده جهت انجام    

۵-انتخاب و اجراي پروژه ها         

۶-طرح جديد اجراي سيستم FIFO  

 

5/5 ( 1 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.