فهرست مطالب:

 

توليد ناب

مفهوم توليد ناب

روند تغيير روش توليد طي تاريخ

ويژگيهاي توليد ناب

تفكر ناب

مفهوم تفكر ناب و مودا

اصول تفكر ناب

اصل اول تعيين ارزش

اصل دوم شناسايي جريان ارزش

اصل سوم حركت

اصل چهارم بيرون كشيدن

اصل پنجم كمال

مراحل اجرايي تفكر ناب

تفكر كايزني

اصول توليد ناب

۱۵s.

عوامل تاثيرگذار

اصول ۵s

  1. سيستم كششي pull system

كانبان

وظايف كانبان

انواع كانبان

تعداد كانبان

مزايا و معايب كانبان

مشخصات كارت كانبان

JIT

مباني توليد بموقع

  1. توليد همگن lean production

ضرب آهنگ توليد takt time

Heijunka

۴٫نگهداري تعميرات جامع بهره‌ور TPM

۵٫محل كار ديداري visual workeplace

۶٫تعويض سريع و setup reduction

  1. توليد سلولي cellural manufacturing

جريان تك قطعه‌اي one pice flow

توليد متنوع

۸٫ترسيم جريان ارزش value stream

نتيجه‌گيري

منابع و ماخذ

5/5 ( 1 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.