فهرست مطالب:

فصل ۱ کلیات در مورد جوشکاری

۱-۱- تاريخچة جوشكاري

۱-۲- کاربرد جوشكاري

۱-۳- فرآيند جوشكاري

۱-۴- جوشكاري حالت جامد يا غير ذوبي

۱-۵- حرارت لازم براي جوشكاري

۱-۶- تقسیم بندی فرآیندهای جوشکاری

۱-۷- انتخاب فرآيند جوشکاری مناسب

۱-۸- جوش‌پذیری فلزات مختلف

۱-۹- تاثير عناصر مختلف در كيفيت جوش

فصل ۲ انواع جوشکاری

۲-۱- جوشكاري با قوس الکتریکی

۲-۲- جوشكاري به روش نقطه جوش

۲-۳- جوشکاری مس

۲-۴- جوشکاری سرب

۲-۵- جوشکاری چدن با برنج یا لحیم سخت برنج

۲-۶- جوشکاری منگنز

۲-۷- جوشکاری برنج

۲-۸- جوشکاری فولاد زنگ نزن

۲-۹- جوشکاری فولادهای مولیبدونی

۲-۱۰- جوشکاری مونل واینکونل

۲-۱۱- جوشکاری طلا

۲-۱۲- جوشکاری آلومینیوم با گاز

۲-۱۳- جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم

۲-۱۴- جوشکاری روی با برق

۲-۱۵- جوشکاری چدن

فصل ۳ کلیات جوشکاری آلومینیوم

۳-۱- تاریخچه کشف آلومینیوم

۳-۲- تاریخچه جوش آلومینیوم

۳-۳- مشکلات جوشکاری آلومینیوم

۳-۴- جوش آرگون

۳-۵- فرایند پلاسما

۳-۶- جوش لیزر

۳-۷- اصول كار و انواع ليزرهاي مورد استفاده در جوشكاري

۳-۸- پرتو الکترونی

۳-۹- جوشکاری مقاومتی

۳-۱۰- انحلال پذيری هيدروژن

۳-۱۱- عمليات سطحی قبل ازجوشکاری

فصل ۴ عيوب اصلي جوش وعلل پیدایش آنها

۴-۱- تخلخل و مك

۴-۲- ذوب ناقص

۴-۳- ذرات سربارة محبوس شده يا آخال

۴-۴- سوختگي و يا بريدگي كنارة جوش

۴-۵- سر رفتن يا روي هم افتادگي

۴-۶- همراستا نبودن اتصال

۴-۷- تركيدگي يا ترك

۴-۸- اعوجاج و پيچيدگي و تاب برداشتن در جوشكاري

فصل ۵ بازرسی جوش تست‌های غیر مخرب(NDT)

۵-۱- آزمون ذرات مغناطيسي(MT)

۵-۲- آزمون فراصوتي(UT)

۵-۳- آزمايش پرتونگاري(RT)

۵-۴- بازرسي جريان گردابي(ET)

فصل ۶ تست‌های غیر مخرب بخش ۲(گروه‌های غیر عامل)

۶-۱- اصول بازرسي چشمي(VT)

۶-۲- بازرسي با مواد نافذ(PT)

۶-۳- تست نشر آوايي(AE)

 

5/5 ( 2 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.