تاريخچه تاسيس ايران خودرو

كد مدل خودرو

كارت خودرو

جيگ و فيكسچر

موارد استفاده از جيگ

قسمتهاي تشكيل دهنده جيگ يا فيكسچر

ادوات پنوماتيك

انواع جيگ و فيكسجر

اصول قرار دادن و جا دادن در جيگ يا فيكسچر

جكينگ فيكسچر

قسمتهاي مختلف چكينگ فيكسچر

مراحل انجام كار چكينگ فيكسچر

تهيه گزارش

5/5 ( 1 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.