پيشگفتار

تاريخچة ايران خودرو

مقدمه

ساختار رنگ ، سلير و PVC

مدول سير كولاسيون

مدول PT و ED

مدول سيلر pvc ,

مدول  آستر

مدول رنگ رويه

شرح فني ايستگاه Feather Duster

شرح فني ايستگاه پاشش Bell

ايرادات رنگ

طرح نظارت فرآيند

كنترل پروسه

سيستم Demerit

دستگاههاي اندازه گيري

خلا صه گزارش

0/5 ( 0 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.