انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری – بخش دوم

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری   (بخش اول) (بخش دوم) (بخش سوم)   3-3- فصل های پایان نامه / رساله   3-3-1 - فصل اول: مقدمه الف- هدف: هدف از فصل مقدمه در  نجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری ، شرح مختصر موضوع تحقیق و اهمیت آن با شاره ای کوتاه به روش و مراحل تحقیق است.   ب- محتوا: جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری محتوا به ترتیب شامل موارد زیر است: تعریف یا تاریخچه موضوع: بیان مساله و معرفی موضوع تحقیق است که بر اساس...
ادامه مطلب

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری – بخش اول

پایان نامه
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری   (بخش اول) (بخش دوم ) (بخش سوم )  1- مقدمه رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان محصول فعالیت علمی و پژوهشی دوره های دکتری و کارشناسی ارشد، از اهمیتی ویژه ای برخودار است. در واقع، ملاک و معیار سنجش کیفیت و کمیت کار تحقیقاتی دانش پژوهان و سطح علمی و تحقیقاتی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شمار می رود. در این مقاله قصد شده است به مراحل نگارش و تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری پرداخته خواهد شد....
ادامه مطلب