پروپوزال چیست؟ راهنمای نوشتن پروپوزال

پروپوزال
پروپوزال چیست؟ راهنمای نوشتن پروپوزال پیشنهادهٔ پژوهشی (به انگلیسی Research proposal)  نقشه و رکن اصلی هر تحقیق است که در آن پژوهشگر مسیر و اهداف تحقیق خود را مشخص می‌کند و سپس جهت دستیابی به اهداف به جستجو و آزمایش می‌پردازد. این مقاله شامل پاره ای از مفاهیم و جنبه های روش تحقیق و طراحی تحقیقات علمی است به عبارتی کمک شایانی در راستای نگارش پروپوزال و یا طرح تحقیق می باشد. پروپوزال و یا طرح تحقیق نوشته ای است که دانشجویان دوره دکتری و یا کارشناسی ارشد قبل از تعیین و تصویب...
ادامه مطلب